usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma Globalsun uruchomiła kompleksową obsługę wniosków do zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

 

W związku z ustawą o OZE i możliwością sprzedaży energii z fotowoltaiki do zakładu energetycznego niezbędnym jest złożenie wniosku do zakładu energetycznego. Pierwszym krokiem przy planowaniu instalacji fotowoltaicznej jest złożenie „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców”. Zakład energetyczny na podstawie złożonego wniosku wydaje warunki przyłączenia do sieci, które obowiązują przez 2 lata, a następnie na ich podstawie instalacja może zostać wpięta do sieci.

 

W celu opracowania wstępnych założeń, wyceny instalacji oraz przygotowania wniosku zapraszamy do kontaktu z firmą Globalsun. Z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci należy wystąpić do właściwego operatora sieci. W związku z tym firma Globalsun  oferuje Państwu pomoc przy kompleksowej obsłudze wniosków o przyłączenie do sieci. Usługa obejmuje pełną obsługę wniosku o przyłączenie do sieci w tym pełną dokumentację wymaganą przez właściwego operatora. W celu poznania szczegółów oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy – dane w stopce strony. Projekty instalacji fotowoltaicznych

 

Firma Globalsun oferuje wykonanie dwóch rodzajów projektów

  • wstępny projekt instalacji (koncepcja) potrzebny oszacowania mocy instalacji do celów wypełnienie wniosku do zakładu energetycznego, przedłożenia w instytucji finansującej lub oceny ekonomicznej inwestycji
  • projekt techniczny potrzebny do wykonania instalacji
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z przeprowadzeniem testów

Ceny:

  • projekt wstępny dla instalacji do 40 kW– 1500 zł netto
  • projekt wstępny dla instalacji powyżej 40 kW cena ustalana indywidualnie
  • projekt techniczny dla instalacji do 40 kW – 2500 zł netto
  • projekt techniczny dla instalacji powyżej 40 kW cena ustalana indywidualnie
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej dla instalacji do 40 kW – 1000 zł netto
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej dla instalacji powyżej 40 kW – cena ustalana indywidualnie